Serwis

Firma CAMERcom® prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów CCTV, Alarmowych, Wizualizacji i Nagłośnienia.

Zgłoszenia serwisowe przyjmujemy poprzez:

Formularz zgłoszeniowy:

lub fax: 18 547 11 92

W treści zgłoszenia prosimy umieścić:

  • krótki opis usterki
  • numer telefonu
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Inne formy zgłoszenia nie gwarantują usunięcia usterki.

Usterki gwarancyjne usuwane są w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. W szczególnych przypadkach (specjalne warunki określone w umowie) do 48 godzin od daty zgłoszenia.

Termin wystawienia faktury VAT, (lub/i protokołu odbiorczego) jest jednocześnie terminem rozpoczęcia okresu gwarancji.

Okres oraz warunki gwarancji są każdorazowo wyszczególnione w ofercie.
Konserwacje oraz przegląd systemów wykonany przez naszą firmę przeprowadzone są zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

CAMERcom świadczy również usługi w zakresie przeglądów, serwisów, rozbudowy i przebudowy systemów wykonane przez inne firmy.